Om een woning te mogen verkopen in Vlaanderen moet je als verkoper van de overheid verschillende attesten en informatie kunnen voorleggen. Deze attesten geven een potentiële koper meer informatie over de staat van de woning op het moment van de verkoop. Let op! Dit zijn extra kosten die jij jij als verkoper maakt. Maar welke attesten heb je nu allemaal nodig?

1. Keuringsattest van de elektrische installatie

De keuring van de elektrische installatie is verplicht bij de verkoop van iedere woning. Dus ook voor jouw te renoveren woning. Zonder dit attest kan de verkoop niet doorgaan. Het keuringsattest mag positief of negatief zijn. Indien negatief, zijn de kosten alsook de herkeuring voor de nieuwe eigenaar.

2. Bodemattest

Is de grond verontreinigd? Dat kom je te weten door het aanvragen van een bodemattest. Dit gebeurt door de notaris bij OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij). Een attest aanvragen doe je hier.

3. EnergiePrestatieCertificaat (EPC)

Iedere verkoper is verplicht om zijn EPC te delen met een potentiële koper. Ook in je promotie van je woning moet dit worden opgenomen. Het certificaat geeft de energiezuinigheid van een woning weer aan de hand van een score.

De normen voor zo’n EPC worden steeds strenger. Wie niet aan de EPC normen voldoet krijgt een boete opgelegd. Hoe groter de afwijking van de norm, hoe groter de boete.

4. Stedenbouwkundige informatie

Als verkoper moet je inlichtingen geven aan de koper over de stedenbouwkundige vergunningen, inclusief bouwovertredingen, voorkooprecht van andere partijen en verkavelingsvoorschriften. Dit uittreksel vraag je aan bij de gemeente en mag niet ouder zijn dan één jaar.

5. Informatie uit het kadaster

Bij het kadaster vraag je de kadastrale perceelgegevens op van de woning. Deze gegevens zijn het perceelnummer, eigenaar, oppervlakte, kadastraal inkomen, …

6. Certificaat voor stookolietank (optioneel)

Een woning dat nog verwarmd word met mazout moet een certificaat kunnen voorleggen. De tank moet namelijk conform zijn met de wettelijke bepalingen zodat er geen verontreiniging van de bodem kan zijn. Na controle krijg je het certificaat en wordt de stookolietank gemarkeerd.

Zoals je ziet is het aanvragen van al deze attesten een hele klus. Je moet verschillende instanties bellen en vragen om jou de nodige informatie te bezorgen. Bij een verkoop aan De Huizenkoper verdwijnen al deze zorgen voor jou als verkoper. Wij nemen deze administratieve taak, alsook bijkomende kosten, voor onze rekening. Zo verkoop jij zorgeloos je woning.